Better Options - Greater Safety Red Telephone CONTACT DASU We have Support Centers
Throughout North Wales
Contact Us
White facemask on blue background WE CONTINUE TO PROVIDE SUPPORT READ MORE COVID-19 Status

WHAT IS

TRAIS YN Y CARTREF

“Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau gydag ymddygiad sy’n rheoli, gorfodi neu fygwth y rheiny sy’n 16 oed neu’n hŷn sydd yn, neu wedi bod yn, bartneriaid agos neu aelodau teulu waeth beth ydy eu rhyw neu rywioldeb. Gallai’r gamdriniaeth ymwneud gyda, ond nid ydyw wedi’i gyfyngu i, gamdriniaeth seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol neu emosiynol.”

Diffiniad Traws-Lywodraeth (2013). Y Swyddfa Gartref www.gov.uk

Recent

NEWS

QUICK GUIDE

DOMESTIC ABUSE INFORMATON SHEETS

Cefnogi DASU

Heb gefnogaeth gan bobl fel chi, byddai’n amhosib inni barhau i gynnig ein cefnogaeth hanfodol mewn argyfwng, arweiniad ymarferol a’r gofal emosiynol sy’n caniatáu i’r rheiny sydd wedi’u heffeithio gan drais yn y cartref fynd ati i ail-gydio yn eu bywydau.

EXIT DASU