Cysylltu gyda Ni

Cysylltwch gyda DASU

Os hoffech inni gysylltu gyda chi yna cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen fer isod a byddwn yn cysylltu’n ôl gyda chi.

Os ydych yn profi trais yn y cartref ac eisiau cefnogaeth rydym yn hapus i’ch ffonio ar rif diogel.

Tydy’r wefan/e-bost yma ddim yn cael ei fonitro 24/7, ac felly os ydych mewn perygl, ffoniwch 999 ar unwaith.  Cyfryngau Cymdeithasol

  Ein Swyddfeydd

  Mae gennym ni 5 swyddfa ar draws Gogledd Cymru. Mae manylion pob un isod:

  Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29LLG.

  01492 534705

  Eirianfa, Factory place, Denbigh, LL16 3TS

  01745 337104

  Tŷ Wrenmore, 104 Chester Road East, Shotton, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 1QD

  01244 830436

  10 Brighton Road, Rhyl, Denbighshire, LL18 3HB

  01745 337104

  47 -49 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR

  01978 310203

  Cyfrinachedd

  Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol. Weithiau efallai bydd gofyn inni rannu gwybodaeth berthnasol gydag asiantaethau penodol oherwydd rhesymau diogelu personol a diogelwch teulu. Lle bo’n bosibl, byddwn yn ceisio eich caniatâd cyn gwneud hyn.
  EXIT DASU